آجیل شیرین

دسته بندی: آجیل
آجیل
80,000 تومان

بسته پاکتی 250 گرمی
قیمت کل:  80,000  تومان
1

آجیل شیرین مخلوطی از پسته خام ، بادام خام ، کشمش عسگری ، کشمش مویز بدون هسته و انجیر استهبان میباشد.

وزن خالص شيشه كوچك ٢7٠ گرم

وزن خالص شيشه بزرگ ٤7٠ گرم