چیزبال دودی

دسته بندی: تنقلات
شورمزه
29,000 تومان

شیشه کوچک
قیمت کل:  29,000  تومان
1

چیزبال در واقع بادام زمینی روکش دار هست.
شیشه کوچک 160 گرم و شیشه بزرگ 300 گرم میباشد.