مغز تخمه پیاز جعفری

دسته بندی: تنقلات
شورمزه
34,000 تومان

شیشه کوچک
قیمت کل:  34,000  تومان
1

شیشه کوچک 200 گرم و شیشه بزرگ 370 گرم میباشد.