نقل گردو زعفرانی

دسته بندی: تنقلات
نقل
59,000 تومان

شیشه کوچک
قیمت کل:  59,000  تومان
1

نقل گردو زعفرانی سوغات مخصوص ارومیه ، نرم تازه و خوشمزه