نقل گردو زعفرانی

دسته بندی: تنقلات
نقل
95,000 تومان

شیشه کوچک
قیمت کل:  95,000  تومان
1

نقل گردو زعفرانی سوغات مخصوص ارومیه ، نرم تازه و خوشمزه