آجیل 4 مغز

دسته بندی: آجیل
آجیل
115,000 تومان

بسته پاکتی 250 گرمی
قیمت کل:  115,000  تومان
1

شامل مغز پسته ، مغز بادام ، مغز فندق، بادام هندی 
شیشه کوچک 260 گرمی و شیشه بزرگ 460 گرمی می باشد