باکس دمنوش کلاسیک

دسته بندی: باکس های هدیه
پذیرایی و کادویی
205000 تومان
25000 تومان
180000 تومان

باکس
قیمت کل:  180000  تومان
1

باکس پذیرایی کلاسیک دمنوش شامل موارد زیر میباشد:
-گل گاو زبان
-به لیمو
-بهارنارج
-نبات زعفرانی
-چوب دارچین
پر لیمو ترش
- هل اعلا