باکس آبگینه

دسته بندی: باکس های هدیه
پذیرایی و کادویی
385000 تومان

باکس
قیمت کل:  385000  تومان
1

محتویات این باکس شامل موارد زیر میباشد
-انجیر پرک اعلا

-گردو

-مویز بدون هسته

-کشمش

-قیسی آذربایجان
-بادام درختی


وزن خاص باکس: حدود 1،100 کیلوگرم