باسلوق شیره انگور

دسته بندی: تنقلات
شیرینیجات
68,000 تومان

شیشه متوسط
قیمت کل:  68,000  تومان
1

باسلوق شیره انگور با مغز گردو
طبیعی و بدون افزودنی