باسلوق لقمه ای

دسته بندی: تنقلات
شیرینیجات
68,000 تومان

شیشه بزرگ
قیمت کل:  68,000  تومان
1

باسلوق سنتی گردویی
شیشه کوچک 350 گرمی

شیشه بزرگ 650 گرمی